Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion :

Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Liên kết ion thường được tạo bởi kim loại mạnh (kiềm , kiềm thổ) và phi kim mạnh (halogen..)

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn