Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết ion đc hình thành từ:            

Liên kết ion đc hình thành từ:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết ion đc hình thành từ:

           


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Liên kết ion được hình thành từ lực hút tĩnh điện giữa các điện tích trái dấu.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn