Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh d

Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,690. Công thức phân tử của limonen là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi CTPT của limonen là CxHy


(x = dfrac{{% {m_C}.M}}{{12.100% }}) ; (y = dfrac{{% {m_H}.M}}{{1.100% }})

Giải chi tiết:

%H = 100% - %C = 11,765%

Mlimonen = 4,69.29 = 136.

Gọi CTPT của limonen là CxHy

⟹ (x = dfrac{{% {m_C}.M}}{{12.100% }} = dfrac{{88,253.136}}{{12.100}} = 10) ; (y = dfrac{{% {m_H}.M}}{{1.100% }} = dfrac{{11,765.136}}{{1.100}} = 16)

Vậy CTPT của limonen là C10H16.

Đáp án B

Ý kiến của bạn