Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Loại biến dị không được sử dụng trong chọn giống là

Loại biến dị không được sử dụng trong chọn giống là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại biến dị không được sử dụng trong chọn giống là ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loại biến dị không được dùng trong chọn giống là : thường biến

Do thường biến là biến dị không di truyền được

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn