Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại vật chất di truyền của chủng vi rút có thành p

Loại vật chất di truyền của chủng vi rút có thành p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại vật chất di truyền của chủng vi rút có thành phần nucleotit nào sau đây thường kém bền vững nhất ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc một mạch sẽ kém bền vững hơn cấu trúc mạch kép

Ở cấu trúc mạch kép, gen càng có nhiều nu G, X thì càng có nhiều liên kết hidro, do đó càng bền vững

Nu U chứa đường ribose linh động hơn đường deoxiribose của nu T, do đó kém bền vững hơn

Ở A và D có thể là cấu trúc mạch kép, hơn thế tỷ lệ G,X cao

Ở B và C chỉ khác nhau là T thay bằng U

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn