Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại bản đồ nào sau đây thường xuyên được sử dụng trong

Loại bản đồ nào sau đây thường xuyên được sử dụng trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại bản đồ nào sau đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2+3, sgk Địa lí 10, trang 6-10

Giải chi tiết:

Bản đồ được sử dụng trong quân đội là các bản đồ dùng để xây dựng các phương án tác chiến phù hợp với từng dạng địa hình cụ thể

Chọn A

Ý kiến của bạn