Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài có số lượng suy giảm nhanh chóng nhất ở nước ta hiện na

Loài có số lượng suy giảm nhanh chóng nhất ở nước ta hiện na

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài có số lượng suy giảm nhanh chóng nhất ở nước ta hiện nay là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn