Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài đặc trưng trong quần xã là loài chỉ có ở một quần

Loài đặc trưng trong quần xã là loài chỉ có ở một quần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài đặc trưng trong quần xã là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Loài đặc trưng trong quần xã là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.

Chọn A

Ý kiến của bạn