Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glix

Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glix

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dầu luyn là hidrocacbon

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn