Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Loại đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho gen từ

Loại đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho gen từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho gen từ nhóm gen liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác?                              


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đột biến có thể làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác là chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn