Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại đột biến gen nào xảy ra không  làm thay đổi số liên kết

Loại đột biến gen nào xảy ra không  làm thay đổi số liên kết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại đột biến gen nào xảy ra không  làm thay đổi số liên kết hidrô của gen :

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A liên kết với T bằng 2 liên kết H

G liên kết với X bằng 3 liên kết H

Đột biến xảy ra không làm thay đổi liên kết H là thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp T-A

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn