Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại khoáng sản có trữ lượng hàng tỉ tấn ở Tây Nguyên là:  

Loại khoáng sản có trữ lượng hàng tỉ tấn ở Tây Nguyên là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại khoáng sản có trữ lượng hàng tỉ tấn ở Tây Nguyên là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn