Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại khoáng sản thuận lợi trong khai thác và sử dụng phổ biế

Loại khoáng sản thuận lợi trong khai thác và sử dụng phổ biế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại khoáng sản thuận lợi trong khai thác và sử dụng phổ biến nhất ở nước ta là : 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn