Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Loại phân bón nào sau đây không thích hợp với đất chua ?

Loại phân bón nào sau đây không thích hợp với đất chua ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại phân bón nào sau đây không thích hợp với đất chua ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đất chua có quá nhiều H+ => không cần thêm NH4+

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn