Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài sinh vật A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 8 - 320

Loài sinh vật A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 8 - 320

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài sinh vật A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 8 - 320C, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 80 - 98%. Loài sinh vật này có thể sống ở môi trường nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Loài sinh vật này có thể sống ở môi trường D

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn