Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài thuộc ngành động vật nguyên sinh là trùng roi sán

Loài thuộc ngành động vật nguyên sinh là trùng roi sán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài thuộc ngành động vật nguyên sinh là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngành Động vật nguyên sinh gồm các động vật đơn bào như trùng giày, trùng roi.

Thủy tức, san hô, sán lá gan là động vật đa bào.

Chọn C

Ý kiến của bạn