Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lôcut Anằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4

Lôcut Anằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lôcut Anằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành 3 phép lai

Phép lai 1: mắt đỏ   x   mắt đỏ     => 75% đỏ : 25% nâu

Phép lai 2: mắt vàng  x   mắt trắng => 100% vàng

Phép lai 3: mắt nâu  x   mắt vàng  => 25% mắt trắng : 50% mắt nâu : 25% mắt vàng

Thứ tự từ trội đến lặn là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PL1 đỏ> nâu

PL2 vàng> trắng

PL3 nâu> vàng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn