Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán 5 học sinh giỏi Lý 6 h

Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán 5 học sinh giỏi Lý 6 h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả  Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dùng biểu đồ Ven()

Giải chi tiết:

Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1 là: 10 (học sinh).  

Chọn B.

Ý kiến của bạn