Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lớp 7A có bao nhiêu học sinh 35 34 28 32 Giải chi tiếtL

Lớp 7A có bao nhiêu học sinh 35 34 28 32 Giải chi tiếtL

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Lớp 7A có (35) học sinh.

Chọn A.

Ý kiến của bạn