Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lớp M n = 3 có số phân lớp là 2 1 3 4 Giải chi tiếtLớp

Lớp M n = 3 có số phân lớp là 2 1 3 4 Giải chi tiếtLớp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lớp M (n = 3) có số phân lớp là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết bài: Cấu tạo vỏ nguyên tử.

Giải chi tiết:

Lớp M (n = 3) có các phân lớp 3s, 3p, 3d → có 3 phân lớp electron.

Đáp án C

Ý kiến của bạn