Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lớp vỏ địa lí bao gồm các lớp vỏ bộ phận là khí quyển t

Lớp vỏ địa lí bao gồm các lớp vỏ bộ phận là khí quyển t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lớp vỏ địa lí bao gồm các lớp vỏ bộ phận là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 74.

Giải chi tiết:

Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Chọn D.

Ý kiến của bạn