Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lớp vỏ địa lí lớp vỏ cảnh quan bao gồm Toàn bộ vỏ trá

Lớp vỏ địa lí lớp vỏ cảnh quan bao gồm Toàn bộ vỏ trá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lớp vỏ địa lí ( lớp vỏ cảnh quan ) bao gồm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về khái niệm lớp vỏ địa lí

Giải chi tiết:

Lớp vỏ địa lí ( lớp vỏ cảnh quan ) bao gồm các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Chọn D

Ý kiến của bạn