Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lơxin là axit amin được mã hoá bởi các bộ ba 5’XUU3’ 5

Lơxin là axit amin được mã hoá bởi các bộ ba 5’XUU3’ 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lơxin là axit amin được mã hoá bởi các bộ ba: 5’XUU3’; 5’XUX3’; 5’XUA3’. Những phân tử tARN mang bộ ba đối mã nào sau đây có thể tham gia vận chuyển axit amin Lơxin tới ribôxôm để thực hiện quá trình dịch mã?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng nguyên tăc bổ sung trong quá trình dịch mã:A – U; G – X và ngược lại.

Giải chi tiết:

Các codon mã hóa Leu: 5’XUU3’; 5’XUX3’; 5’XUA3’

Các anticodon mang axit amin tương ứng là: 3’GAA5’; 3’GAG5’; 3’GAU3’.

Ý kiến của bạn