Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lũ quét là hiện tượng thường xảy ra ở vùng:

Lũ quét là hiện tượng thường xảy ra ở vùng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lũ quét là hiện tượng thường xảy ra ở vùng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn