Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước

Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước và thân là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước và thân là lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước.

Chọn A

Ý kiến của bạn