Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất

Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là (45N,) khi vật ở độ cao (h) là (5N.) Biết bán kính Trái Đất là (R.) Độ cao của (h) là    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.


Công thức tính trọng lượng: (P = {F_{hd}} = Gdfrac{{Mm}}{{{{left( {R + h} right)}^2}}})

Giải chi tiết:

+ Lực hút của Trái Đất lên vật ở độ cao  (h:) ({F_{hd}} = Gdfrac{{Mm}}{{{{left( {R + h} right)}^2}}}.)

+ Khi vật ở mặt đất: (F = Gdfrac{{Mm}}{{{R^2}}} = 45N,,,left( 1 right))

+ Khi vật ở độ cao (h:) ({F_h} = Gdfrac{{Mm}}{{{{left( {R + h} right)}^2}}} = 5N,,,left( 2 right))

Lấy (dfrac{{left( 1 right)}}{{left( 2 right)}} Rightarrow dfrac{{{{left( {R + h} right)}^2}}}{{{R^2}}} = 9 Rightarrow dfrac{{R + h}}{R} = 3 Rightarrow h = 2R)

Chọn B.

Ý kiến của bạn