Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực lượng chính tham gia phong trào cách mạng 1930-1931

Lực lượng chính tham gia phong trào cách mạng 1930-1931

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực lượng chính tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 91 – 93.

Giải chi tiết:

Lực lượng chính tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là công nhân và nông dân.

Chọn A

Ý kiến của bạn