Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực nào sau đây là lực đàn hồi  Lực của dây cung tác dụ

Lực nào sau đây là lực đàn hồi  Lực của dây cung tác dụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực nào sau đây là lực đàn hồi? 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. Lực của dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi: lực đàn hồi.

B. Lực do nam châm hút đinh sắt: lực hút.

C. Lực hút của Trái Đất: lực hút.

D. Lực của gió thổi vào buồm làm thuyền chạy: lực đẩy.

Chọn A.

Ý kiến của bạn