Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả nh

Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đụcthân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăncôn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Dựa vào phân tích lưới thức ăn trên hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án A sai vì sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây có thức ăn khác nhau → ổ sinh thái không thể trùng nhau hoàn toàn.

Phương án B sai vì rắn và thú ăn thịt chỉ có thức ăn là động vật ăn rễ cây, còn chim ăn thịt cỡ lớn ngoài thức ăn là động vật ăn rễ cây còn có thức ăn từ chim ăn hạt và chim sâu, chính vì vậy khi động vật ăn rễ cây giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt gay gắt hơn.

Phương án C đúng vì chuỗi thức ăn dài nhất: Thực vật → côn trùng cánh cứng → chim sâu → chim ăn thịt cỡ lớn.

Phương án D sai vì chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn