Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lương chi cho giáo viên nhiều hơn lương chi cho cán bộ

Lương chi cho giáo viên nhiều hơn lương chi cho cán bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lương chi cho giáo viên nhiều hơn lương chi cho cán bộ quản lý bao nhiêu phần trăm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ đã cho, đọc số liệu chi cho lương giáo viên, và lương quản lý nhân viên.


- Sử dụng công thức: A nhiều hơn B số phần trăm là: (frac{{A - B}}{B}.100% ).

Giải chi tiết:

Lương chi cho giáo viên là: 45%

Lương chi cho cán bộ quản lý là: 15%

Lương chi cho giáo viên nhiều hơn lương chi cho cán bộ quản lý là:

(frac{{45%  - 15% }}{{15}}.100%  = 200% )

Chọn B.

Ý kiến của bạn