Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu s

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C6H12O6 -> C6H14O6

Với  nC6H14O6 = 0,01 mol = nC6H12O6 pứ => nC6H12O6 thực tế = 001 : 0,8 = 0,0125 mol

 Vậy : mGlucozo = 0,0125.180 = 2,25g

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn