Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lượng mưa trung bình năm của nước ta dao động từ:

Lượng mưa trung bình năm của nước ta dao động từ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lượng mưa trung bình năm của nước ta dao động từ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn