Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lượng mưa trung bình năm trên lãnh thổ nước ta dao động tron

Lượng mưa trung bình năm trên lãnh thổ nước ta dao động tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lượng mưa trung bình năm trên lãnh thổ nước ta dao động trong khoảng :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn