Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như

Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam là do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn