Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

M và X không thể ngồi ở vị trí nào sau đây thứ nhất và

M và X không thể ngồi ở vị trí nào sau đây thứ nhất và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

M và X không thể ngồi ở vị trí nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện bài toán, suy luận và chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

Giả sử các ghế được đánh số từ 1 đến 7 như sau:

Vì các học sinh nam không ngồi cạnh nhau, và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ nên các học sinh nam ngồi ghế lẻ và các học sinh nữ ngồi ghế chẵn.

Vì Y ngồi ghế bên phải P nên Y ngồi ghế số 6.

Vì M, X ngồi cạnh nhau nên 2 người này không thể ngồi ở ghế thứ sáu và thứ bảy.

Chọn D.

Ý kiến của bạn