Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mã di truyền có tính thoái hóa vì

Mã di truyền có tính thoái hóa vì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mã di truyền có tính thoái hóa vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mã di truyền có tính thoái hóa là nhiều bộ ba khác nhau cùng tham gia mã hóa cho 1 axitamin

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn