Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa

Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mã di truyền không có tính thoái hóa được thể hiện ở đáp án C, AUG chỉ mã hóa cho Met hoặc fMet, còn UGG chỉ mã hóa cho Trp hay mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn