Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể

Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể làm rối loạn  chức năng sinh lí. .Nhóm chất nào sau đây là ma túy (cấm dùng) ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn