Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mắc điện trở R = 2Omega vào hai cực của nguồn điện khô

Mắc điện trở R = 2Omega vào hai cực của nguồn điện khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mắc điện trở (R = 2Omega ) vào hai cực của nguồn điện không đổi có suất điện động , (xi  = 6V,) điện trở trong (r = 1Omega ). Công  suất tiêu thụ ở mạch ngoài có giá trị


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công suất tiêu thụ: (P = {I^2}R = {left( {dfrac{xi }{{R + r}}} right)^2}.R)

Giải chi tiết:

Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là:

(P = {left( {dfrac{xi }{{R + r}}} right)^2}.R = {left( {dfrac{6}{{2 + 1}}} right)^2}.2 = 8{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {rm{W}} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn