Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mắc nối tiếp điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Mắc nối tiếp điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mắc nối tiếp điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện C có dung kháng ZC = R. vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 90 V. Chỉnh L để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại ULmax bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn