Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Mạch 1 của gen có A = 200, T = 100, mạch 2 có G = 400, X =

 Mạch 1 của gen có A = 200, T = 100, mạch 2 có G = 400, X =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Mạch 1 của gen có A = 200, T = 100, mạch 2 có G = 400, X = 300. Phân tử mARN được phiên mã từ mạch 2 của gen, tiến hành dịch mã tổng hợp một chuỗi polipeptit. Biết mã kết thúc trên mARN là UGA thì số lượng A : U : G : X trên đối mã của các tARN tham gia dịch mã lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mạch 1 của gen có A = 200, T = 100. Do nguyên tắc bổ sung, mạch 2 sẽ có A = 100 , T = 200

Mạch 2 có A = 100 , T = 200, G = 400 , X = 300

Phân tử mARN phiên mã từ mạch 2 có A = 200, U = 100, G = 300, X = 400

Số lượng A : U : G : X trên đối mã của các tARN tham gia dịch mã lần lượt là

A = 99 , U = 199, G = 400, X = 299

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn