Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Khi điện dung của tụ điên có giá tri 20 pF thì bắt được sóng có bước sóng 30 m. Khi điện dung của tụ điện giá trị 180 pF thì mạch sẽ thu được sóng có bước sóng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi điện dung của tụ điện là C= 20 pF thì  = 2πc (1)

Khi điện dung của tụ điện là C= 180 pF thì 2πc (2)

Từ (1) & (2)  3  = 90 m.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn