Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C khi t

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C khi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 9 lần thì chu kì dao động của mạch:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động của mạch LC: (T = 2pi sqrt {LC} )

Giải chi tiết:

Ta có: (T = 2pi sqrt {LC}  Rightarrow T sim sqrt C )

( Rightarrow ) Khi C tăng 9 lần thì T tăng (sqrt 9  = 3) lần.

Chọn D.

Ý kiến của bạn