Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L = 50 m

Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L = 50 m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L = 50 mH và tụ điện C. Biết I= 0,1 A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10-4 J thì cường độ dòng điện tức thời bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Năng lượng điện từ của mạch LC: W =  2,5.1,6.10-4 J

Năng lượng điện từ trường khi W= 1,6.10-4 J: WL = W - W= 0,9.10-4 J

Cường độ dòng điện tức thời khi đó: i =  = 0,06 A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn