Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch dao động LC lý tưởng có tụ điện C = 25 (pF) và cuộn cảm

Mạch dao động LC lý tưởng có tụ điện C = 25 (pF) và cuộn cảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch dao động LC lý tưởng có tụ điện C = 25 (pF) và cuộn cảm L = 4.10-4 (H). Chu kỳ dao động của mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn