Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Mạch điện AB gồm AM nói tiếp với đoạn mạch MB. Đặt vào hai

  Mạch điện AB gồm AM nói tiếp với đoạn mạch MB. Đặt vào hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Mạch điện AB gồm AM nói tiếp với đoạn mạch MB. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=150sqrt{2}cos100pi t(V) . Điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc frac{pi }{6}  . Đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng của đoạn AM và đoạn MB đạt giá trị cực đại. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn