Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm khá

  Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm khá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn