Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được được mắc vào mạng đ

Mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được được mắc vào mạng đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được được mắc vào mạng điện 50 V - 50 Hz, R = 100 Ω, ZL = 50 Ω, tìm C để công suất trong mạch đạt cực đại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn