Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm thuần , ULR =

Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm thuần , ULR =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm thuần , ULR = 400 V, URC = 300 V. Điện áp tức thời của hai đoạn mạch này lệch nhau 900. Giá trị UR


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn