Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Many teenagers show signs of anxiety and when being as

Many teenagers show signs of anxiety and when being as

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Many teenagers show signs of anxiety and ________ when being asked about their future.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc song hành.

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: trước “and” (và) là danh từ “anxiety” (lo lắng) nên vị trí cần điền cũng là một danh từ.

A. depress (v): làm chán nản 

B. depression (n): sự chán nản, sự thất vọng

C. depressed (adj): chán nản, thất vọng

D. depressing (adj): chán nản, thất vọng

Tạm dịch: Nhiều thanh thiếu niên có dấu hiệu lo lắng và trầm cảm khi được hỏi về tương lai của mình.

Chọn B.

Ý kiến của bạn